Wat we doen

De juristen van Legal Office hebben kennis van en ruime ervaring met het behandelen van zaken op diverse gebieden zoals:
Werk en inkomen

Voor zowel werkgevers als werknemers behandelen we zaken die verband houden met arbeidsrelatie: vanaf het tekenen tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Daaronder vallen zaken als ontslag, concurrentiebeding, opzegtermijn, doorbetalingsverplichting tijdens ziekte en reorganisatie.

Overeenkomsten

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan kunnen er diverse discussies ontstaan. Discussie over de totstandkoming van de overeenkomst, de uitvoering of de beëindiging ervan. Of discussie over de aansprakelijkheid voor een fout bij de uitvoering.

Bestuursrecht

Zowel een bedrijf als een consument kan onenigheid krijgen met de overheid over de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan vergunningen, bestemmingplannen, boetes en toegang tot overheidsinformatie.

Sociale zekerheid

Onder sociale zekerheid valt de regelgeving over uitkeringen en pensioenen. Wij staan u bij in discussies over het verkrijgen en behouden van een uitkering, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en medische keuringen.

Huurrecht

Woont u in een huurwoning? Dan kunt u onenigheid krijgen over onderwerpen als huurverhoging, achterstallig onderhoud en het beëindigen van een huurovereenkomst. Wij staan u bij in conflicten met uw verhuurder.