Pas op met lange betaaltermijnen

img

Op 1 juli 2017 is er een belangrijke wet voor bedrijven in werking getreden. Langere betaaltermijnen dan 60 dagen worden voortaan afgestraft. De wetswijzing kan grote financiële gevolgen hebben: positief voor MKB-ers en ZZP’ers, maar negatief voor grote bedrijven. Hieronder leest u wat er in de gewijzigde wet staat en waar ondernemers voortaan op moeten letten.

Betaaltermijnen langer dan 60 dagen nietig

In een overeenkomst tussen een grote onderneming en een MKB-er of een ZZP-er mag geen langere betaaltermijn dan 60 dagen meer worden overeengekomen. Dit is van toepassing als het grote bedrijf de afnemer van goederen of diensten is en de MKB-er of de ZZP-er de leverancier of de dienstverlener is.

Spreken deze partijen toch een langere termijn dan 60 dagen af, dan zijn deze afspraken niet rechtsgeldig. Dan geldt van rechtswege een betaaltermijn van 30 dagen. Als de grote onderneming de factuur vervolgens pas na 30 dagen betaalt, dan is dit bedrijf volgens de wet automatisch wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. De handelsrente bedraagt met ingang van 1 januari jl. 8%, dus zo kan de rekening snel oplopen.

Indeling ondernemingen

Hoe bepaal je of er sprake is van een grote onderneming en van een MKB-onderneming of een zelfstandig ondernemer? Dat gaat volgens onderstaande tabel:

img

Een onderneming valt in één van deze categorieën als gedurende twee aaneengesloten boekjaren wordt voldaan aan tenminste twee van de drie criteria van die categorie. MKB valt altijd in micro, klein of middelgroot.

Overgangsperiode tot 1 juli 2018: pas uw overeenkomsten op tijd aan

De wet geldt met onmiddellijke ingang vanaf 1 juli 2017 voor alle (nieuwe) overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten. Voor overeenkomsten die op 1 juli 2017 al bestonden, geldt het overgangsrecht gedurende 1 jaar. Ondernemingen hebben dus tot 1 juli 2018 de tijd om de al bestaande contracten aan te passen. Zorg dat alles voor die tijd geregeld is om betaling van hoge rente na die tijd te voorkomen!

img

mr. Liesbeth Kroes

l.kroes@loadvocaten.nl