Jurist of advocaat? Zoek de verschillen.

img

Stel, u hebt een juridisch geschil of een juridisch vraagstuk en zoekt hiervoor een oplossing. Het bellen van een advocaat ligt dan voor de hand. Maar wist u dat in veel gevallen een jurist volstaat?

Het verschil tussen een jurist en advocaat is niet voor iedereen duidelijk. Zo krijg ik vaak de vraag of ik als jurist wel mag procederen in de rechtbank. Het antwoord is: ja, in de meeste gevallen wel. In deze blog leg ik het verschil tussen een jurist en advocaat uit zodat u kunt kiezen voor de oplossing die het beste bij uw geschil of vraagstuk past.

De opleiding

Het eerste verschil tussen een jurist en een advocaat is de opleiding. Een jurist heeft minimaal de bachelor Rechtsgeleerdheid en in de meeste gevallen ook de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afgerond. Na de afronding van de masteropleiding mag iemand zichzelf ‘meester in de rechten’ (mr of LL.M, Master of Laws) noemen. Een advocaat heeft na de masteropleiding nog de aanvullende Beroepsopleiding Advocaten van drie jaar afgerond. Pas na het afronden van deze opleiding ben je advocaat. 

In de meeste gevallen volstaat een jurist

Bij alle procedures die bij de kantonrechter worden gevoerd kan een jurist een partij (dit kunnen zowel particulieren, bedrijven als overheidsinstanties zijn) bijstaan. Onder procedures die bij de kantonrechter worden gevoerd vallen onder andere:

  • Alle civiele vorderingen (geschillen tussen particulieren en/of organisaties) tot een maximale waarde van € 25.000,-.
  • Huurrechtzaken
  • Arbeidsrechtzaken
  • Bestuursrechtzaken (geschillen tussen particulier/organisatie tegen de overheid). In bestuursrechtzaken is een jurist vanaf de eerste gerechtelijke fase tot en met hoger beroep bevoegd een partij bij te staan. 

Naast het voeren van procedures kan een jurist over tal van kwesties adviseren, zoals het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden, aansprakelijkheidskwesties, ondernemingsrechtelijke kwesties, arbeidsgeschillen en privacyvraagstukken. Daarnaast kan een jurist uit uw naam corresponderen met de wederpartij, onderhandelingen voeren en een schikking treffen.

Wanneer is een advocaat verplicht?

Een jurist kan dus in behoorlijk veel situaties de belangen van een partij vertegenwoordigen. Wanneer moet er dan wel een advocaat worden ingeschakeld? Een advocaat is in alle zaken waarin een jurist bevoegd is ook bevoegd. Daarnaast heeft een advocaat een aantal aanvullende bevoegdheden zoals procederen bij:

  • De meeste civiele vorderingen boven de € 25.000,-
  • Hoger beroep en cassatie 
  • Echtscheidingsprocedures

Kortom, het is alleen verplicht een advocaat in te schakelen wanneer een jurist niet bevoegd is. Dit kan een kostenvoordeel opleveren: een jurist is in vergelijking met een advocaat goedkoper terwijl de kwaliteit van de behandeling van uw zaak is gewaarborgd.

img

mr. Jaclyn van der Linden

jvdlinden@eiffel.nl