Voorkom boetes ten gevolge van de nieuwe Arbowet

img

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Dat heeft grote gevolgen voor werkgevers. Ze krijgen er behoorlijk wat plichten bij. Voldoe je als werkgever niet aan die plichten, dan kan je een boete opgelegd krijgen. Hieronder vier punten waar je als werkgever voortaan voor moet zorgen en/of op moet letten.

1. Richt de toegang tot de bedrijfsarts volgens de nieuwe normen in

De werknemer moet een ruimere toegang tot de bedrijfsarts/arbodienst krijgen. Zo moet er een open spreekuur zijn waar de werknemer terecht kan met vragen, ook als hij nog geen gezondheidsklachten heeft. De bedrijfsarts moet de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld de werknemer op zijn werkplek te bezoeken. Ook moet er een onafhankelijke klachtenprocedure worden ingesteld. Dat gaat overigens niet alleen over klachten van werknemers. Ook werkgevers kunnen de procedure volgen als zij niet tevreden zijn over de behandeling.

2. OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker

Binnen een bedrijf moet er een preventiemedewerker zijn. Deze medewerker heeft een belangrijke rol bij het werkklimaat. Hij houdt oog voor –kort gezegd– goede werkomstandigheden van werknemers en heeft recht op overleg met de arbodienst en bedrijfsarts. Omdat de preventiemedewerker zo belangrijk is binnen een organisatie, krijgt de Ondernemingsraad en/of Personeelsvertegenwoordiger in de nieuwe Arbowet een instemmingsrecht bij de keuze wie de preventiemedewerker wordt.

3. Zorg voor de mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts

Werknemers zijn het niet altijd eens met de beoordeling van de bedrijfsarts. In de nieuwe Arbowet krijgt de werknemer een recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts als hij het niet met de eerste bedrijfsarts eens is. De werkgever moet de kosten hiervan betalen.

img

4. Leg de afspraken over arbodienstverlening vast in het basiscontract

Het is nu verplicht om nog meer afspraken in een overeenkomst met de arbodienst vast te leggen. Dit is het basiscontract. Hierin staan rechten en plichten voor werkgevers, werknemers en arbodiensten. Werkgevers moeten dus een nieuw contract afsluiten met de arbodienst of aanvullingen maken op het bestaande contract. Wat moet er minimaal nieuw in het contract worden opgenomen?

  • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is;
  • Hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de OR geregeld is;
  • Dat de bedrijfsarts de werkplek van een werknemer moet kunnen bezoeken;
  • Hoe de second opinion voor de werknemer geregeld is als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts;
  • Hoe de klachtenprocedure werkt;
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

 

Overgangsperiode

Werkgevers krijgen vanaf nu een jaar de tijd om alle contracten met de arbodiensten aan te passen. Sluit je als werkgever een nieuw contract af, dan moet deze direct aan alle nieuwe wettelijke eisen voldoen. Na 1 juli 2018 zal de overheid de wet gaan handhaven. In de praktijk kan dit gaan zorgen voor (hoge) boetes. Zorg dus dat uiterlijk 1 juli 2018 alles goed geregeld is!

img

mr. Liesbeth Kroes

l.kroes@loadvocaten.nl