Wat we doen

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kan het zo zijn dat uw zaak wordt uitbesteed aan Legal Office. Onze gespecialiseerde en communicatief vaardige juristen ondersteunen rechtsbijstandsverzekeraars en vakbonden. Wij pluizen uw zaak van A tot Z uit en voorzien in een heldere oplossing.

Het team van Legal Office heeft kennis en ruime ervaring met het behandelen van zaken op diverse rechtsgebieden, zoals:

Arbeidsrecht

Voor zowel werkgevers als werknemers behandelen we zaken die verband houden met de arbeidsrelatie: vanaf het tekenen tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Daaronder vallen zaken als ontslag, concurrentie- en relatiebeding, opzegtermijn, (doorbetalingsverplichting tijdens) ziekte, reorganisatie en de vaststellingsovereenkomst.

Contractenrecht

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan kunnen er diverse discussies ontstaan. Discussie over de totstandkoming van de overeenkomst, de uitvoering of de beëindiging ervan. Of discussie over de aansprakelijkheid voor een fout bij de uitvoering. Denk aan zaken als consumentenkoop, een nieuw energiecontract of de aankoop van een huis. 

Bestuursrecht

Zowel een bedrijf als een consument kan onenigheid krijgen met de overheid over bijvoorbeeld de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan vergunningen, bestemmingplannen, boetes en toegang tot overheidsinformatie. Zowel bij het indienen van zienswijzen als het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures staan wij u bij.

Sociaal zekerheidsrecht

Onder sociaal zekerheidsrecht valt de regelgeving over uitkeringen. Wij staan u bij in o.a. het verkrijgen en behouden van een uitkering, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en medische keuringen.

Huurrecht

Woont u in een huurwoning? Dan kunt u onenigheid krijgen over onderwerpen als huurverhoging, achterstallig onderhoud en het beëindigen van een huurovereenkomst. Wij staan u bij in conflicten met uw verhuurder.

Burenrecht

Onenigheid met buren gaat vooral over bomen, verbouwen, geluid en gebruik van elkaars terrein. Heeft u een conflict met uw buren? Wij staan u hierin bij.